Reformer til det beste for folk flest?

Debatt

Regjeringen Solberg med Frp som regjeringspartner og støttehjul, vil bli husket for en rekke reformer. Regionreform, kommunereform, jernbanereform, "nær"-politireformen og så videre. Nettstedet Wikipedia definerer en reform slik: "En reform er i politikken en betegnelse på forandring til det bedre. Dette skal skje lovlig, planlagt og fredelig, i motsetning til en revolusjon som skjer raskt og ofte med hjelp av makt. Reform er en som er, eller er ment å være, til det bedre." Med dette som utgangspunkt må en ta høyde for at regjeringen Solberg og Frp har hatt en intensjon om at reformene skulle være til det bedre for det norske folk.