Ha tillit til at dyra skal behandles godt

Debatt

Vi er som matprodusenter avhengig av tillit fra deg som kjøper maten vi har produsert, og til å gjøre oss fortjent til den tilliten. Det er viktig for meg, enten det handler om å produsere mat så bærekraftig som mulig, med lave klimautslipp, at maten er trygg eller hvordan dyra har det. Det er avgjørende for meg som bonde at dyra har det bra og får godt stell. Jeg ønsker at forbruker har den tilliten til meg som matprodusent, og jeg ønsker å ha den tilliten også til mine kolleger.