Sykehusstriden i Innlandet:

– Alle innbyggere har rett til like gode helsetjenester uavhengig av bosted

–Holder vi på å «skrive ut feil medisin», spør Jon Magne Torkveen i Partiet De Kristne (PDK) om sykehusstriden i Innlandet.

Sykehuset Innlandet, sykehuset på Lillehammer.  Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Debatt

Striden farges sterkt av hvor du bor, men noen vilkår gjelder. Lokaliserings-spørsmålet har fulgt oss i snart 20 år. Ufattelig mye er brukt til utredninger.

Saken er nær sin løsning, men ikke avgjort? La oss be om og håpe at den beste og mest rettferdige løsning blir valgt til slutt.

Alle innbyggere har rett til like gode helsetjenester uavhengig av bosted. Befolkningstyngden, vektet for befolkningstetthet og reiseavstand, for Innlandet ligger i Øyer. Det er derfor naturlig for meg å framheve Lillehammer, men også fordi jeg er fra Nord-Gudbrandsdalen.

Lokalisering av nytt sentral-sykehus utenfor en av Mjøsbyene virker lite gjennomtenkt. Kfr. boliger, reiseavstand og nytt begrep: miljøavtrykk. Moelv har seilt opp som stedet for nytt sentralsykehus. Det gir meg visse betenkeligheter. Jeg har bodd halve livet mitt i Førde og kjenner sykehusstriden fra Sunnfjord.

Noe å tenke på:

Min lærdom fra 70- og 80-tallet var at befolkningen i Florø, som lå 70 km fra Førde, før tunnel gjennom fjellet ble sprengt ut, måtte kjøre over Ramstadfjellet på den tid.

Befolkningen fryktet at deres trygghet ville bli nedlagt når Førde Sentralsykehus var ferdig. Florøs frykt ble til virkelighet.

Min lærdom sier meg at SI Lillehammer, som nå er utpekt som akuttsykehus for min dal, vil lide liknende skjebne. SI Lillehammer har svært god rekrutteringsevne. Den trenden kan snu når det nye hovedsykehuset kommer til Moelv. Flukt av nøkkelpersonell dit må påregnes.

Innlandet er et stort fylke. Vi har fem somatiske sykehus spredt utover. Trenger vi et helt nytt sykehus? Det vil koste ca. 10 milliarder. Våre sykehus kjemper hele tiden med økonomien.

Holder vi på å «skrive ut feil medisin»?