DEBATT:

Skal vi slumre videre, eller ta tak i oss selv og stå opp?

Debatt

De fleste jeg kjenner har prøvd slumring. Vi bruker telefonen som vekkeklokke, når vi blir vekket kan vi velge mellom å slå vekkingen av, eller slumre noen minutter til før en ny alarm vekker oss. Mange mener disse minuttene er omtrent så høyt i nytelse det er mulig å komme.