Heimevernskulen - En bauta i lokalsamfunnet

Debatt

Det har blitt hevdet at personer med bakgrunn fra Heimevernskulen skal være en årsak til den politiske uryddigheten i Dovre inneværende periode. Jeg dveler ikke mer ved dette enn at det er nok flere både innenfor og utenfor politikken i Dovre som bør gå i seg selv og tenke gjennom hva de har bidratt med for å skape fred og fordragelighet. Det gjelder ikke minst politisk ledelse.