Det er ikke ett fett hvilket parti du stemmer på

Leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming  Foto: Norges Bondelag

Debatt

Mange er opptatt av norsk mat, og velger det i butikken. Det kan skyldes lite bruk av antibiotika og plantevernmidler, god dyrevelferd, eller fordi de vil støtte norske arbeidsplasser og landbruk. Mange setter pris på kulturlandskapet. Det gjelder ikke bare vi som bor nær åker og eng, men et åpent landbrukslandskap har stor betydning for reiselivet. Dette landskapet er formet av generasjoners bruk, og vi bønder er opptatt av å ta vare på det og drive jorda videre. Koronapandemien har også vist oss verdien av beredskap, matsikkerhet og norsk sjølforsyning. Vi bønder har som mål å produsere det vi kan på norske ressurser.