Solbergregjeringen = nedbygging av norsk natur

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg.  Foto: Gorm Kallestad/NTB

Debatt

Ødeleggelse av norsk natur er i et globalt perspektiv den klart største trusselen mot arts og naturmangfoldet i Norge. Dette viser hvordan regjeringen systematisk nå har jobbet i åtte år for å gjøre det enklere å bygge å gjøre inngrep generelt både langs kysten, i fjellet og i skogen. Både media og politikerne snakker i dag stort sett bare om klima, men noe som er vel så viktig er den naturkrisa vi ser rundt oss i hele landet hver eneste dag hele året, og som etter mitt syn er noe som vi absolutt må få høyt opp på dagsorden i årene framover, og som vi kanskje kan greie vist vi får en ny regjering? De siste 50 åra har det vært en nedgang på nær 70 prosent i verdens bestander av pattedyr, fugler, amfibier, reptiler og fisk. Dette er ikke bare i verden generelt vi ser, men også i Norge har vi samme tendensen. Et eksempel kan være at antallet fugler i det norske kulturlandskapet har gått tilbake med 40prosent bare på de siste 20 årene, og norske blomsterenger har gått tilbake med 90 prosent.