– Norsk fastlandsindustri må bli den nye motoren i norsk økonomi

Stortingskandidat for Senterpartiet i Oppland, Bengt Fasteraune.  Foto: Simen Rudiløkken

Debatt

Aldri før har oljepengebruken vært høyere enn under denne regjeringen. Handelsbalansen utenom olje og gass har forverret seg kraftig fra et handelsunderskudd på -248 mrd. kroner i 2013, til et handelsunderskudd på -401 mrd. kroner i 2019.