Velferdsstaten er på valg denne høsten

Rune Støstad, stortingskandidat for Arbeiderpartiet i Oppland 

Debatt

Arbeiderpartiet går til valg på å styrke velferdsstaen. Alle skal være trygge på at velferdsstaten stiller opp for dem når de trenger den. Koronakrisen har vist at velferdsstaten og kommunene er selve forsvarsverket for oss alle. Derfor er det, mer enn noen gang, viktig å styrke de offentlige felleskapsløsningene.