– Jeg reagerer på den måten militære snakker til andre og ikke minst hverandre på

Debatt

Takk til Knut Nytun for at han belyser et tema i sitt leserinnlegg om bautaen i lokalsamfunnet: Heimevernsskolen. Slik skulle vi vært flinkere til å sette pris på alle de små og store arbeidsplassene vi har i Dovre. For det er ingen tvil om at vi i både kriser og hverdag har mange, både arbeidsplasser og frivillige, som gjør sitt for å bidra, og ikke bare med skatteinntekter.