Vi trenger en tydelig handlingsplan for næringsarbeidet i Dovre kommune

Nå må vi politikere brette opp ermene, og sette næringsarbeid og -utvikling på agendaen. Dovre Arbeiderparti vil fremover jobbe for mer midler til næringsarbeidet, en langsiktig utviklingsplan og definerte måltall for å følge og prioritere arbeidet tydeligere enn det som gjøres i dag.
Debatt

Næringsarbeid har en lang tidshorisont, men er avgjørende for å sikre arbeidsplasser, aktivitet og gode tjenester i kommunen i tiårene fremover.