Her er resultatene fra Tussheim upp

Det var 92 påmeldte og 18 av disse hadde startnummer

Tussheim upp Her er Martine Aleksandra Ulheim og Anna Faksvåg på toppen.  Foto: Eva-Britt Riise

New Articles

1. Tord Hareland Berget 21.11 min
2. Syver Nørstegård 23.09 min
3. Lars Kristian Tordhol 25.29 min
4. Oddbjørn Rundtom 25.51 min
5. Emma T.  Brevad 26.41 min
6. Ane Marie H. Berget 28.52 min
7. Sofie H. Norderhus 29.24 min
8. Mina Aaheim 29.27 min
9. Emil Rundtom 29.55 min
10. Jørgen Faksvåg 32.01 min
11. Edvard Fjeld-Gilberg 32.02 
12. Silje Marie Ulheim 33.18 min
13. Magnus T. Brevad 33.32 min
14. Maja T. Brevad 34.22 min
15. Arnfinn Kielland 36.32
16. Anne Lene Å. Hødnebø 44.05 
17. Anna Faksvåg 1 t 3 min 52 sek
18. Martine A Ulheim 1 t 3 m 53 s

Vigga presiserer at de som er under 18 år startet tidligere enn voksne.