Fra Kina til Hjerkinn for å lære

En delegasjon kinesere hentet kunnskap på Hjerkinn denne uka.

Seniorforsker Dagmar Hagen (NINA) og totalprosjektleder Pål Skovli Henriksen (Forsvarsbygg) forteller forsker Luo Peng fra Chengdu institutt for biologi om restaureringen av det tidligere skytefeltet på Dovrefjell. I bakgrunnen sees Langeland og Nord-Varhaug fra Miljødirektoratet. (Foto: Forsvarsbygg) 

Den kinesiske delegasjonen sammen med totalprosjektleder Pål Skovli Henriksen (Forsvarsbygg) og seniorforsker Dagmar Hagen (NINA) (nr 2 og 3 fra venstre) og ved siden, litt bak, står seksjonsleder Olav Nord-Varhaug og seniorrådgiver Hege Langeland (begge Miljødirektoratet) (Foto: Forsvarsbygg) 

New Articles

Miljødirektoratet bistår Kina i gjenoppbyggingen av et jordskjelvrammet område i Ya`an. Denne uka kom derfor en kinesisk delegasjon til Hjerkinn for å lære av Forsvarsbygg.

Deling av kunnskap
Området Ya'an omfatter leveområder til kjempepandaen, og har vært sterkt rammet av jordskjelv. Deling av kunnskap og erfaringer fra restaureringsarbeidet på Hjerkinn er i den sammenheng sett på som nyttig.

- Besøket var derfor en del av et omfattende program hvor representantene fra kinesiske myndigheter og eksperter får oppleve eksempler på forvaltning av nasjonalparker, miljøtiltak og vannforvaltning i Norge, deriblant Forsvarsbyggs prosjekt på Hjerkinn. Miljødirektoratet er vertskap for besøket, foreller kommunikasjonsrådgiver Trond Enemo i en pressemelding.
 

Miljøekspertise og konkrete erfaringer
-De var veldig interessert i høre om vårt prosjekt på Hjerkinn hvor vi gjennomfører norgeshistoriens største naturrestaurering og som er unikt i hele Europa på grunn av sin størrelse og kompleksitet, uttaler totalprosjektleder Pål Skovli Henriksen i Forsvarsbygg.

Prosjektleder Pål Skovli Henriksen informerte om norgeshistoriens største naturrestaureringsprosjekt, mens Forsvarsbyggs samarbeidspartner og miljøekspert, seniorforsker Dagmar Hagen fra Norsk institutt for naturforskning (NINA), gikk i dybden på hvordan restatureringsarbeidet foregår i praksis og hvordan man ut ifra et økologisk perspektiv har tenkt og planlagt arbeidet.

I tillegg ble kineserne gitt en befaring i feltet hvor de med sine egne øyne kunne se hvordan det tidligere skytefeltet sakte men sikkert vender tilbake til naturen.

-Det var tydelig at arbeidet vi gjør på Hjerkinn var av interesse. Vi fikk mange spørsmål, og både presentasjonen og befaringen ble hyppig fotografert, uttaler de to.


Motiverende besøk

Prosjektlederen mener der er motiverende og gledelig at de kommer til Norge for å lære.
- I internasjonale forskningsmiljø er det stor interesse for hva vi gjør her oppe på Dovre, og jeg er stolt av den miljøkompetansen vi har både internt i Forsvarsbyggs egen organisasjon, og gjennom samarbeidet med NINA og Dagmar. Hagen er anerkjent som en av Norges fremste miljøeksperter, sier Skovli Henriksen.

Hagen fortalte at kineserne var spesielt opptatt av hvordan resultatene måles, hvilke ulike arter av vegetasjon som finnes og som er plantet ut. Terrenget og artene ble hyppig fotografert.


Viktig for kjempepandaen
"Giant Panda National Park" er en av tre piloter for etablering av nasjonalparker i Kina. Kinesiske myndigheter ønsker også erfaringer fra Norges forvaltning av fjellrev, villrein og moskus i nasjonalpark, for å overføre disse til forvaltning av kjempepanda.

«Panda nasjonalpark» forventes nemlig å kunne bidra til utvikling av bærekraftig turisme og verdiskaping i Ya'an området.

-Nå har kineserne vært hos oss for å hente erfaringer. Spennende, og jeg både tror og håper de synes vårt arbeid var interessant.  Vi er stolte av at det vi gjør i Forsvarsbygg kan bidra til å reparere skader og beskytte kjempepandaens leveområder på den andre siden av kloden, avslutter Henriksen.