Nytt kryss snart klart

Mer trafikksikker avkjøring på Lyftingsmo.

Snart klart Nå blir det mer trafikksikker avkjøring på Lyftingsmo.  Foto: Privat/Lesja Bulldozerlag

New Articles

Siden slutten av september har Lesja Bulldozerlag arbeidet med krysset ned til fotballbanen. Nå gjenstår det bare noen dager med arbeid før alt er klart

– Nå har de kjørt ut masse med bulldozer, men nå er det elgjakt, så det har stått stille en stund. Om et par dager er de ferdig.

Det forteller daglig leder i Lesja Bulldozerlag, Ann-Kathrin Storhaug von Rappe. Bakgrunnen for arbeidet er å øke trafikksikkerheten i området. I tillegg er det ønskelig å gjøre adkomsten til idrettsanlegget fra E136 mer trafikksikker. Ny adkomst til fotballbana på Lyftingsmo blir via vegen ned til Høgbrenna. Arbeidet er en del av reguleringsplanen ved krysset på Lyftingsmo. Da ble det også bygd gangveg gjennom skogen fra bussholdeplassen til fotballbana, for å bedre sikkerheten.