Statsbudsjettet 2018

Snøheimvegen blir ikke fjernet

Hvorvidt Snøheimvegen på Hjerkinn skal fjernes eller ikke har vært gjenstand for stor politisk debatt.

Snøheimvegen Hvorvidt Snøheimvegen på Hjerkinn skal fjernes eller ikke har vært gjenstand for stor politisk debatt.  Foto: Arkiv/Maria Kampesæter Kleiven

New Articles

Ifølge statsbudsjettet som ble lagt fram torsdag morgen skal Snøheimvegen ikke fjernes og tilbakeføres naturen, men bli liggende slik at trafikken inn mot Snøheim fortsatt kan skje med skyttelbuss. En viktig forutsetning for dette er at det blir sikret stabil drift av skyttelbuss på veien i overskuelig fremtid, og at omfanget av annen ferdsel på veien holdes lavt for å unngå hindringer for villreintrekket. Det er satt av 2 millioner kroner til et fond for vedlikehold av veien, som også skal fungere som underskuddsgaranti for bussdriften, mener Regjeringen.

Skytefelt

Hjerkinn skytefelt ryddes og miljøsaneres og skal etter planen ferdigstilles i løpet av 2020. Det planlegges å bruke 44,1 millioner kroner på tiltaket i 2018.