Lesja:

Nå begynner samarbeidet med kommunene

Tidligere i år tok Oppland fylkeskommune initiativ til et møte med kommunene i Gudbrandsdalen, der kommunene øker samarbeidet.

Øker samarbeidet Ordfører i Lesja kommune, Mariann Skotte, ser frem til å samarbeide med andre kommuner.  Foto: Arkiv

New Articles

Det første møtet er allerede på torsdag, i Lom. Fra Lesja kommune deltar ordfører Mariann Skotte, rådmann Willy Sægrov og en til fra administrasjon. På nettsiden der programmet er, skrives det at målet på slutten av samlingen er at det legges fram et konkret forslag til en felles satsing for utvikling og verdiskaping i Gudbrandsdalen og Lillehammer. Nå gjør Skotte ikke noe annet enn å glede seg.

– Så klart gleder vi oss. Nå får vi satt Gudbrandsdalen på kartet. Det blir vinn-vinn-situasjon for alle, sier hun.

Bakgrunnen

På møtet som var i februar, arrangert av Oppland fylkeskommune, deltok ti ordførere og det ble gitt positive tilbakemeldinger til at dette var et riktig og viktig møte. Fylkesordfører i Oppland, Even Alexander Hagen, oppfattet på møtet at de fleste kommunene ser fordeler med økt samarbeid og at kommunene regionalt står samlet. Byregionprogrammet går ut på å øke samarbeidet og arbeidet mot en sterkere felles identitetsbygging i Gudbrandsdalen

– Det Gudbrandsdalen får og det nabokommunene får, er bra for oss. Vi er jo øverst i Gudbrandsdalen, og Lesja er jo del av det, sier Skotte entusiastisk.

Gudbrandsdalsting

I møte 14. juni besluttet styringsgruppa at Gudbrandsdalstinget etableres som politisk forum bestående to møtepunkter. Ett ordførermøte på høsten og samling av alle formannskap på våren. Gudbrandsdalstinget etableres som et politisk samarbeidsorgan der partene kan bli enige seg imellom om hvordan jobbe strategisk på overordnede politikkområder.