Bare Skjåk er med på ryddeaksjon

Neste helg er den store Strandryddedagen. Hittil er det bare registrert én aksjon i Nord-Gudbrandsdalen.

Det er store mengder avfall i havet, men også i innlandet er det viktig å rydde vassdrag og innsjøer for plast.   Foto: Hold Norge Rent/Lise Keilty Gulbrandsen

New Articles

Den er i Skjåk kommune.

– Vi fikk en forespørsel fra Vassdragsforbundet. Dette ville vi såklart være med på, forteller Per Dagsgard i Skjåk kommune.

Skoler og barnehager skal være med. De vil få sekker utlevert, og plasten leveres gratis på miljøstasjonen. I etterkant vil det blir registrert hvor mye de har samlet inn.

- Det er fritt fram for dem som vil å være med, sier Dagsgard.

Det er vassdragene Aura og Otta elv som er hovedryddemålene for dagen.

– Det er ved vassdragene situasjonen er verst, men vi regner med de plukker med seg det de finner, sier Dagsgard.

Viktig i innlandet

Strandryddedagen er en del av Strandryddeuka, som går fra 30. april til 6. mai. Dette er nasjonal miljødugnad i regi av Hold Norge Rent med fokus på å rydde strender, øyer, holmer og havbunnen langs kysten så vel som langs bekker, elver og innsjøer i innlandet. For det er like ille å være fisk i en innsjø med plast, som i en sjø full av plast.

– Det er like viktig å rydde langs vassdrag og sjøer i innlandet, sier Christine Sørensen, som er prosjektrådgiver i Hold Norge Rent.

Hun sier det er samme hvor i landet man er, avfall skal ikke ligge i naturen.

– Det er både skadelig, og til sjenanse, seier hun.

Sørensen forteller at hvem som helst kan melde seg til å rydde, og lage aksjoner på ryddeportalen.no.

Stor økning

Sørensen oppfordrer til å både bli med på Strandryddedagen, men også å rydde ellers i året. Tall fra ryddeportalen.no viser at i løpet av 2017 deltok 48 702 frivillige i 2 845 ryddeaksjoner og ryddet 1 374 tonn marint avfall. Dette er en stor økning fra 2016, da det ble registrert 377 tonn marint avfall.

Skjåk kommune tar utgiftene med ryddingen selv. Privatpersoner som rydder kan søke støtte fra Hold Norge Rent som administrerer refusjonsordningen for herreløst marint avfall, en ordning som er finansiert av Miljødirektoratet. Her kan alle som har hatt utgifter til en frivillig ryddeaksjon søke om refusjon. Dette fordi at dem som rydder ikke selv må dekke kostnadene til transport og innlevering av det innsamlede avfallet.


Neste uke er det strandryddeuke over hele landet.   Foto: Hold Norge Rent/Lise Keilty Gulbrandsen

 

Stordugnad

I år har også statskanalen NRK engasjert seg, og invitert til en landsdekkende ryddedugnad torsdag 3. mai. De vil ha med seg hele landet på vårrengjøring, og vil ha med seg både skoler, barnehager, idrettslag, korps, speidere, politiske partier, borettslag, kommuner, næringslivet og ikke minst enkeltpersoner til å bli med. Distriktskontorene skal dekke dette gjennom hele dagen på alle plattformer.

- NRK skal gjennom vårens satsing vise at dette problemet gjelder oss alle, og at vi har alle et ansvar. Ved hjelp av NRKs distriktskontorer over hele landet skal vi mobilisere folk fra nord til sør til å plukke plast fra gater og strender denne torsdagen, sier Linn Sandberg Skarstein, nyhetssjef i Distriktsdivisjonen til nrk.no.