Et helt lokalsamfunn - ikke bare 11 elever

Arbeiderpartiet skal i kveld ha styremøte hvor de kommer til å avgjøre fremtiden til VG1-tilbudet på Dombås. Elever og lærere ved skolen samlet seg i dag i et håp om å bli hørt.

Mener alvor: Det eneste alternativet som er akseptabelt for lærere og elever ved Dombås er at tilbudet om VG1-opplæring til høsten får bestå.  

New Articles

Forslaget om å ikke starte opp VG1 på Dombås til høsten på grunn av få søkere fra kullet har skapt uro i både ungdomsskolen og videregående på Dombås. I dag slo de seg sammen i håp om å kunne påvirke politikerne som skal avgjøre om VG1 får bestå ved skolestart til høsten.

For elevene og lærerne ved skolen er det bare ett alternativ som er akseptabelt for Lesja og Dovre: å fortsette med studiespesialisering i VG1 til høsten.

- Dette går utover hele lokalsamfunnet, ikke bare de 11 søkerne, mener elevene ved skolen. Dette vil drive ungdommene ut av bygdene, framfor å være et attraktivt sted for ungdom hvor de kan ha en framtid.

Skolen produserer gode resultater, og er en økonomisk god skole, og det er bare tull at den skal legges ned, mener elevene. Om skoletilbudet blir flyttet til Otta vil den avdelingen måtte paralell-undervise to klasser, noe som ikke er bedre med tanke på økonomi, legger de til.

De viser også omtanke til de 3 yrkesfagtilbudene på Otta som også står i fare for å legges ned. Dette vil også gå utover ungdommer i Lesja og Dovre som har søkt på disse linjene.

Urettferdig
Fra 10. klasse på Dombås har 4 elever søkt studiespesialisering på Dombås VGS. Mathias Brenden, Anna Moldal, Meree Engelshus og June Helland Lillesletten er avgangselever ved ungdomsskolen og har alle søkt på studiespesialisering på Dombås til høsten, men frykter at tilbudet ikke skal være der til da.

VG1-søkere: Mathias Brenden, Anna Moldal, June Helland Lillesletten og Meree Engelshus frykter en usikker framtid. 

- De har kjempet så hardt for å få en videregående skole på Dombås, så det hele føles veldig bortkastet, mener June Helland Lillesletten, som er en av de fire søkerne.

- Dette er en skole som er nær mange, særlig for oss på Dombås, så det er dumt å miste det tilbudet, sier Mathias Brenden.

- Vi søker her fordi vi liker skolen, og vi kjenner til den. Det er stor forskjell fra her og Otta, forteller Meree Engelshus.

At dette valget skal gå utover akkurat dem mener de er urettferdig.

- De lot oss søke, men nå vet de ikke om det blir likevel, sier Lillesletten oppgitt.