Lesja-okse på elitelisten

Geno SA på Hamar har nylig offentliggjort hvilke NRF-okser som skal levere sæd denne perioden. Tre av disse er fra Oppland.

11887 Brustuen fra Lesja.  Foto: Jan Arve Kristiansen/Geno

New Articles

De 20 utvalgte eliteoksene av rasen Norsk Rødt Fe (NRF) kommer fra 10 ulike fylker. Trøndelag er sterkest representert med åtte okser, Oppland med tre okser, Hordaland med to okser og Hedmark, Møre og Romsdal, Nordland, Troms, Sogn og Fjordane, Rogaland og Østfold med en okse hver. Blant de tre eliteoksene finner vi 11887 Brustuen fra oppdretter Terje Brustuen på Lesja. De to andre er 11918 Knutlia fra Hedalen og 11864 Smaagarda fra Kolbu.

11918 Knutlia er ny på listen for denne perioden, 11887 Brustuen og 11864 Smaagarda er med videre fra forrige periode.

Stor anerkjennelse for bonden

For oppdretterne er det en stor anerkjennelse å få levere en NRF-okse som blir valgt ut som eliteokse av Geno. Oppdrettere av NRF-eliteokser mottar avlsdiplom fra Geno, samt kr 1,- per dose for sæd brukt i Norge. Beløpet utbetales etterskuddsvis 1. februar hvert år.

Utvalget skjer kun fire ganger i året og den aller beste NRF-oksen gjennom året blir premiert med Genos høyeste utmerkelse – avlsstatuetten.

Omtale av oksegruppa

Hele 14 av 20 eliteokser er nye på listen denne gangen. Oksene varierer i alder, fra omkring 1,5 til 2,5 år, og de er sønner av 15 ulike oksefedre. Dette er positivt med tanke på stor genetisk spredning. De fleste oksefedrene er representert med kun én sønn i utvalget. Unntaket er 11078 Gopollen som har hele fem sønner med på listen.

Utvalget kjennetegnes ved at oksene gir avkom som er sterke på både på produksjon, fruktbarhet, jurhelse og jureksteriør. Det er også denne gangen hele tre okser som er homozygot kolla, disse får kun avkom født uten hornanlegg, som derfor ikke trenger å avhorne. Det er fire som er heterozygot kolla, disse har stor sannsynlighet for å få kollete avkom.