Flere unge uføre

Det er en økning på 9,3 prosent på unge uføre under 30 år i Oppland.

Økende antall unge uføre i Oppland.  

New Articles

For 1. kvartal 2018 var det 206 flere med uføretrygd i Oppland, en økning på 1,5 prosent fra samme periode 2017. Økningen er noe lavere enn for landet. 14 366 opplendinger mottar uføretrygd per 31. mars 2018 og dette utgjør 12,2 prosent av befolkningen 18-67 år. Gjennomsnitt for landet er 9,7 prosent.

Økning blant unge bekymrer

For unge under 30 år økte antall uføre i Oppland med 9,3 prosent. 621 unge i denne aldersgruppen mottar uføretrygd, en økning på 53 personer fra året før. I aldersgruppen 30-39 år økte antall uføre med 55 personer, noe som utgjør en vekst på 5,3 prosent. For andre aldersgrupper er det mindre endringer.

Lokale tall

I Dovre var det en person mer enn i fjor som mottok uføretrygd per 31.mars. Dette vil si 211 personer og en økning på 0,5 prosent. Totalt er det 13,3 prosent av befolkningen i Dovre mellom 18 og 67 år som mottar uføretrygd.

Lesja har færrest uføre av kommunene i Oppland. I Lesja var det en tilbakegang på 8 personer fra året før, og en total på 103 uføretrygdede. Totalt er det 8,7 prosent befolkningen i Lesja mellom 18 og 67 år som mottar uføretrygd.