Vil styrke Heimevernet

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å styrke Heimevernet

Regjeringen ønsker å styrke Heimevernet, spesielt i nord.   Foto: Arkiv/Astrid Kvam Helset

New Articles

Dette består av 2 000 flere soldater, investere i moderne våpen og utstyr og øke øvingen i nord. I alt foreslår regjeringen å tilføre Heimevernet 36 millioner kroner.

– Satsingen på Heimevernet vil komme hele landet til gode, men vi legger inn ekstra øving i HV-16 i Troms, i tråd med satsingen på Forsvaret lengst i nord. Vi vil også styrke vaktholdet langs kysten med småbåter og sperremateriell, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i en pressemelding.

Øker ved kysten

For å ivareta vakthold og sikring av objekter i kystsonen vil regjeringen kjøpe kommersielle småbåter og maritimt markerings- og sperremateriell.

– Dermed vil Heimevernet blant annet kunne bidra til å beskytte allierte fartøyer som ankommer norske havner. Småbåtene vil også kunne brukes til å sette inn patruljer i strandsonen og til etterforsyning av disse, sier Bakke-Jensen.

I tillegg vil de få på plass et system for rekvirering av sivile fartøy i 2019, som ved behov kan benyttes til å løse oppdrag i kystsonen.

Sjøheimevernet er tidligere lagt ned. Regjeringen foreslo å redusere antallet HV-soldater fra 45.000 til 38.000 soldater, inkludert 3000 i innsatsstyrken. Nå blir dette tallet altså oppjustert igjen til 40 000 soldater.