Vil skape liv og røre i Dombås

SJOGG Event er en organisasjon som i disse dager planlegger «Lyden av Dombås», en rekke konserter i Minneparken på Dombås som vil bli fordelt utover sommeren.

SJOGG Event: Disse karene vil bidra til å skape liv og røre i Dombås i løpet av sommeren. f.v. Anders Olsen, Egil Ulsletten, Jan Inge Haugen, Mattis Sørum. Bak: Audun Groven, Trond Rognstad, Bjørn Idar Selsjord og Magne Brauten.  

New Articles

Arrangementet vil bli fordelt og gjennomført på ulike datoer i løpet av sommeren, hvor arrangørene har satt opp fire lørdager til rådighet fra slutten av juni til august. Målet er at lokale utøvere skal bidra til et kulturelt arrangement, for å rett og slett skape litt liv og røre i Dombås.

Lokal kultur
SJOGG Event ønsker dermed å skape en arena for lokalt kulturliv, hvor blant annet kulturskolefolk kan få vise seg fram. Det er derimot ikke snakk om bare nærmeste omkrets, da arrangørene har et primært ønske om å få med seg aktører fra alle Norddals-kommunene.

De er fortsatt relativt tidlig i planleggingsfasen, og har ennå ikke sikret seg aktører til å fylle hele programmet. Det vil være et åpent arrangement, som skal være aktuelt for hele lokalbefolkningen og tilreisende. Det vil bli holdt konserter på både dagen og på kveldstid på de ulike datoene.

– Vi kommer til å starte opp litt forsiktig, men håper at vi etter hvert kan utvikle og forbedre arrangementet, forteller Magne Brauten.

Konsertene som skal arrangeres utover sommeren vil være i likhet med fjorårets arrangement, da noen av de samme arrangørene satset på noe lignende. I år ønsker de dermed å videreutvikle dette, og lage mer system rundt det.

Mål og hensikt
Arrangørene består av Magne Brauten, Trond Rognstad, Mattis Sørum, Anders Olsen, Audun Groven, Egil Ulsletten, Odd Gunnar Drogen, Bjørn Idar Selsjord og Jan Inge Haugen. Alle med hver sin bakgrunn, men med en felles interesse for musikk, og en ambisjon om å skape liv og røre i Dombås. Gjennom «Lyden av Dombås» ønsker å danne et positivt inntrykk av bygda for gjennomfartsfolk og turister, og samtidig styrke det lokale næringslivet.

Sommerens arrangementer vil være en anledning til å danne økt markedsføring, utvikling og meraktivitet for næringsliv, lag og foreninger, og oppfordrer derfor lokale aktører til å «henge seg på». Ikke minst håper de at tilreisende og lokalt publikum vil få glede ut av arrangementet.

Inviterer næringslivet
Hittil har arrangørene fått med seg kommunen og regionrådet med som støttespillere, som har gitt tillatelse til å bruke parken, samt bevilget midler til å utvikle scenen i minneparken. Dette vil scenen nytte godt av over lengre tid, mener de.

De ønsker å oppfordre aktører fra næringslivet til å bidra, og legger til rette for at man kan stille opp med salgsboder rundt i minneparken, men vil ikke stå for noe ytterligere regi av dette. Næringsinteresser innenfor både handel, natur, håndverk, matkultur, turisme og reiseliv oppfordres til å stille opp.

Dette vil gi mulighet til at også de mindre bedriftene og småskalaprodusenter i lokalsamfunnet skal få kunne vise seg fram, forteller de.

Dombås 2020
SJOGG Event har også langsiktige planer om å skape et større arrangement i Dombås. Prosjektet «Dombås 2020» er ennå i planleggingsfasen, men har ambisjoner om å lage en større amfi-scene på Dombåshaugen, som vil være tilrettelagt for større konserter i fremtiden. For øyeblikket er det kun snakk om utforming av arrangementet, og masseberegning av jobben som skal gjøres der.