Gjennom ild og vann

Brannmannskapene går gjennom både ild og vann for å redde folk i nød.

Lesja og Dovre brannvesen skal trene overflateredning ved Bergebrue i Traasdahl lørdag.  Foto: ARKIV

Lesja og Dovre brannvesen ønsker å bygge beredskap også i vann.  Foto: ARKIV

New Articles

Denne uka har Lesja og Dovre brannvesen et todagers kurs i overflateredning. I dag har de vært på brannstasjonen, mens de hele lørdag skal trene i elva ved Bergebrua i Lesja.

Overflateredning

Lesja og Dovre brannvesen ønsker å bygge beredskap innenfor dette feltet. Med bakgrunn i en risiko- og sårbarhetsanalyse, som viser at det er flere som dør ved drukning enn som følge av brann, ser brannvesenet et stort behov for økt satsing på redning i vann.

– Forebyggende aktiviteter skal selvsagt benyttes for å unngå at hendelser oppstår, men når uhellet først inntreffer vil brannvesenet som oftest være en av redningsressursene som er i innsats, opplyser brannkonstabel, Espen Rusten, som er den lokale instruktøren på kurset.

Da det er registrert stor variasjon i hvordan overflateredning organiseres, praktiseres og utrustes, er det viktig å gjennomføre kompetansehevende tiltak, slik at hele brann-Norge kan løftes opp på et høyere nivå. Slik vil tjenesten bli mer ensartet og sikkerheten stå i fokus, slik at liv blir reddet når hendelser inntreffer i sjø og vann.

Kurset er en del av Gjensidigestiftelsen sitt prosjekt «Det store brannløftet» der overflateredning er et av satsingsområdene. Det inngås samarbeid med Norges brannskole der kurset og kursplanen for lokale instruktører forankres til brannskolen.