Kommunebarometeret 2018:

Dovre er best i Oppland

I dag ble kommunebarometeret 2018 offentliggjort. Dovre ligger høyt på lista, men med betraktelig nedgang fra i fjor.

  Foto: Illustrasjonsbilde/arkiv

New Articles

I 2017 var Dovre helt på toppen av lista. Nå ligger kommunen på 26. plass, men er fortsatt den beste i fylket. Lesja ligger på 89. Dette er også en tydelig nedgang for Lesja, som i fjor lå på 14. plass. Både Lesja og Dovre scorer høyere enn de andre kommunene i distriktet, med Lom på 101. plass, Sel på 200. plass, Skjåk på 260. plass, og Vågå på 343.

Grunnskole og pleie og omsorg er de to sektorene som legges størst vekt på i totalvurderingen, med 20% hver. Dovre ligger på 15. plass i grunnskole, og blir i Oppland bare slått av Øyer, som ligger på 3. plass. I fjor lå Dovre på 5. plass. Lesja lå på 10. plass i fjor, men har siden da gått ned på 56. plass.

Innen helse og omsorg ligger Dovre nede på 147. plass, men er en forbedring fra i fjor, da kommunen lå på 197. plass. Lesja ligger på 187. plass, akkurat som i fjorårets tabell.

Økonomi, barnehage og barnevern utgjør 10% hver. Innen barnevern har Lesja gått ned fra 20. plass til 334. plass, mens Dovre som lå på topp i fjor nå ligger nede på 272. plass.

Dovre stiller fortsatt sterkt innen barnehage, men har gått ned fra 3. til 24. plass. Vågå er den kommunen i Oppland med høyest plassering her. Lesja ligger nå på en 59. plass, sammenlignet med fjorårets 19. plass.

Innen økonomi har Dovre gått ned fra 344. til 377. plass, mens Lesja har gått ned fra 69. til 169. plass.

Innen helse og sosialtjeneste stiller Dovre fortsatt sterkt, og viser opptur innenfor sosialtjeneste, hvor de ligger på 4. plass siden fjorårets 12. plass. Innen helse ligger Dovre på 20. plass, som er en liten nedgang fra fjorårets 16. plass.

Lesja ligger også bra an innen helse, og ligger jevnt med Dovre på 22. plass, men har rykket ned fra 12. plassen i fjor. Innen sosialtjeneste er det ikke tall fra Lesja i årets rapport, men i fjor lå kommunen på 180. plass.

I de mindre kategoriene viser Lesja en opptur i alle 5 kategorier; kostnadsnivå (188. til 145. plass), kultur (202. til 121. plass), miljø og ressurser (386. til 302. plass), saksbehandling (299. til 288. plass), og vann, avløp og renovasjon (368. til 290. plass).

Tallene for Dovre er noe mer varierende. Innen kostnadsnivå har Dovre gått opp fra 305. til 267. plass, gått ned innen kultur fra 160. til 240. plass, gått opp innen miljø og ressurser fra 369. til 237. plass, gått ned innen vann, avløp og renovasjon fra 319. til 360. plass. Innen saksbehandling er det ikke oversikt fra verken 2018 eller 2017, men lå på 130. plass i 2016.

Kommunebarometeret er Kommunal Rapport sin årlige kåring av de beste kommunene i landet. I år ble Førde, Sogn og Fjordane kåret til landets beste. Barometeret sammenligner alle kommunene i Norge, og rapporten baseres på 152 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer, i hovedsak hentet fra SSB sin Kostra-database, i tillegg til Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstiutettet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforskning.

Hensikten er å gi lokalpolitikere et oversiktlig bilde over hvordan kommunen driver. Rangeringen er derimot ikke en kvalitetskontroll.

Grunnskole og pleie og omsorg er viktigere tjenester enn for ekesmepel saksbehandling og kultur, ifølge Kommunal Rapport, og gir derfor større utslag på rangeringslista. De to viktigste sektorene har en vekt hver på 20 prosent, mens økonomi, barnevern og barnehage er vektet 10 prosent hver. De minst viktige sektorene har en vekt på bare 2,5 prosent.