Kritisk fôrsituasjon:

Ser mørkt på finværet

Den langvarige tørken som har vart den siste ­tiden har ført til alvorlig avlingssvikt i jordbruket. I Lesja og Dovre er situasjonen kritisk.

Tørre jorder: Gjennom Lesja og Dovre er fôrsituasjonen kritisk på grunn av tørke, og flere jorder er gule som følge av dødt gress. Her ser en Kjøremgrenda fra Høg­setrene.  Foto: Mali Tungen

New Articles

Bøndene er fortvilet over det varme været som har ført til dårlig vekst og at gresset svis bort om man ikke vanner. Flere åer og bekker er også i ferd med å gå tomme, og vannstanden i Lågen er uvanlig lav.