Funn av svinekadaver i Lesja

Tidligere denne uken mottok Lesja kommune og Landbrukskontoret telefon fra Mattilsynet, som hadde fått et anonymt tips om kadaverdumping i Lesja
New Articles

Mattilsynet var på befaring i området forrige fredag, i nærheten Bråtåløkken, Lesjaleira. Mattilsynet ba dermed kommunen om å dra ut på befaring selv, og følge opp saken med tanke på forurensing i området ned mot Lågen.