Kommune-NM 2018:

Lesja utmerker seg

NHOs kommune-NM er en rangering av landets kommuner etter attraktivitet og lokal vekstkraft for næringslivet. Til sammen viser kommunene i Innlandet framgang på langsiktige målinger fra 2012 til 2017.

Lesja utmerker seg i Kommune-NM.  Foto: Illustrasjonsfoto/Arkiv

New Articles

– I løpet av denne femårs perioden ser vi en positiv utvikling som viser at langsiktig jobbing gir resultater, sier regiondirektør Jon Kristiansen i en pressemelding.

2018 er syvende året at Kommune-NM publiseres. Rapporten er utarbeidet av Menon Economics, som henter informasjon fra offentlig tilgjengelig statistikk. Årets sett av indikatorer dekker næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi.

– Resultatene fra NHOs Kommune-NM gir nøkkeltall på en rekke relevante områder som er av interesse for næringsliv, politikere, offentlige etater og innbyggere. I NHO er vi opptatt av å synliggjøre hva som skal til for å skape lokale arbeidsplasser og vekstkraft for næringslivet, og denne rapporten er et verktøy for nettopp dette, sier Kristiansen.

Viser fremgang
Kommunene i innlandet har gått frem ni plasser på langsiktige målinger fra 2012 til 2017. De fem Opplands-kommunene med størst fremgang i løpet av denne perioden er Nord Aurdal, Ringebu, Trysil, Vestre Toten, og Lesja, hvor både arbeidsmarked og demografi viser positive utslag.

– Her ser man at Lesja har en veldig positiv utvikling de siste årene, og veldig hyggelig at Lesja blir spesielt nevnt som en av de kommune som har klatret mest i kommune-NM. Det viser at vi er på riktig vei i næringsliv, målrettet arbeid og har fokus fremover om å skape vekst, forteller ordfører Mariann Skotte til Vigga.

Lesja har bedret seg med hele 68 plasser på landsbasis, som ifølge tall fra 2017 ligger på 242. plass. Dovre ligger på 293. plass, og har steget med 19 plasser. I fylket Lesja ligger på 21. plass, og Dovre på 31. plass.