Levekårsundersøkelse 2018:

1700 i Lesja og Dovre vil bli undersøkt

I september skal det utføres folkehelse- og levekårsundersøkelse i Oppland. 900 dovringer og 800 blir invitert til å delta.
New Articles

Oppland fylkeskommune, sammen med deltakerkommunene, ønsker å få mer kunnskap om hvordan levekårene er i de enkelte kommunene.

1700 utvalgte
I løpet av uke 36 og 37 vil du motta et brev i postkassen, dersom du er blant de utvalgte.

- Det er Dombås/Lesja damelag som deler ut spørreskjemaene i Dovre kommune og at dette vil skje i løpet av uke 37, forteller fysioterapeut Helene Gjerde, som er kontaktperson i Dovre kommune.

I Dovre trekkes 900 personer til å bidra i undersøkelsen, og 800 i Lesja, hvor Lesjaskog Dagsenter har tatt på seg oppgaven med å dele ut spørreskjema.

Dersom du er blitt trukket ut til å delta i undersøkelsen, er du selv ansvarlig for å levere inn utfylt spørreskjema. Deltakerne blir oppfordrer til å svare gjennom internett, hvor man får muligheten av å bli med i trekningen av gavekort og flaxlodd.

- Informasjon om hvordan dette skal skje står i skjemaene som deles ut, skriver helse- omsorgs- og folkehelsesjef i Lesja, Therese Gjersøe Hole, som er kontaktperson for Lesja.

Man kan også sende inn ferdig frankert svarkonvolutt til Østlandsforskning. I Lesja kan man levere spørreskjema i egen postkasse på kommunehuset eller Lesjaskog dagsenter.

Viktig undersøkelse
Undersøkelsen vil ta for seg alt fra generell livskvalitet til kultur og fritidsmuligheter. Deltakelsen er frivillig, men de utvalgte oppfordres til å svare.

- Svarene dine er viktig, enten du er ung eller gammel, frisk eller syk. Du vil være med å bidra til bedre kunnskap for planlegging og tiltak for enda bedre trivsel, livskvalitet og folkehelse i din kommune, forteller Dovre kommune på sin nettside.

Man kan derimot la være å svare på spørsmål man ikke ønsker å svare på, eller ikke er relevante.

- Dataene fra undersøkelsen har blitt brukt som grunnlag til planstrategier og planer både på fylkes- og kommunenivå, forteller Hole i Lesja.

Forrige store undersøkelse i Oppland ble utført i 2014, og fikk svar fra 8000 enkeltpersoner. Lesja kommune hadde da en svarprosent på 22%.

- Denne gangen håper vi det blir bedre oppslutning, sier Hole.

Kommunen med høyest svarprosent blir nemlig premiert med midler til et godt folkehelsetiltak. Svarfristen er 30. september.