Trident Juncture 2018:

- Jeg var ikke klar over at det kom så mange...

Denne uken var områdesjef for Nord-Gudbrandsdal HV-område, Børge Wilhelmsen, på skolebesøk for å informere ungdommen om den kommende NATO-øvelsen.

Informerte ungdommen: Områdesjef for Nord-Gudbrandsdal HV-område, Børge Wilhelmsen holdt foredrag for elevene på Dombås VGS og ungdomsskole. 

New Articles

Flere av elevene ved den videregående skolen på Dombås fikk seg en overraskelse da områdesjefen presenterte diverse fakta om øvelsen.

Mannssterke
I løpet av de kommende månedene skal nemlig 40 000 soldater delta i NATO-øvelsen Trident Juncture, som foregår på norsk jord. Hele 2000 av disse vil oppholde seg i Lesja og Dovre i forkant av øvelsen, og tilsvarer dermed nesten en tredjedel av den totale befolkningen.