Ingen vinterfartsgrense i år

Under forrige ukes kommunestyremøte kom det fram at det ikke vil bli vinterfartsgrense gjennom Lesja i år.

Det blir ingen vinterfartsgrense gjennom Lesja i år.  Foto: illustrasjonsfoto/Arkiv

New Articles

Det kom frem under en diskusjon om trafikksikkerhetsplanenen som kommunestyret vedtok forrige torsdag.

Ingen vinterfartsgrense
Ordfører Mariann Skotte (Sp) kunne informere om at i en dialog med Statens Vegvesen ble det spørsmål om hvordan det ble med nedsatt fartsgrense fra Lora og nordover, slik det har vært i flere år.

Skotte mente det var mer naturlig å ha vinterfartsgrense i den sør-østlige delen av bygda, da det er blitt gjort tiltak nordover som gjør at behovet for dette ikke er like stort der.

- Det har vi fått svar på, og det blir ikke noe vinterfartsgrense gjennom Lesja i det hele tatt i år, forteller Skotte.

Dårlige busslommer
Planen hadde tidligere vært innom både formannskapet og forvaltningsstyret.

Einar Utgaard (Sp) refererte til en diskusjon som ble tatt opp i forvaltningsstyret, hvor diskusjonen gikk ut på om de busslommene som er der ligger hensiktsmessig til. Størrelsen var også et tema, da mange fortsatt har den opprinnelige utformingen fra da veien ble bygd ut på 80-tallet.

Forvaltningsstyret ble enige om at myndigheter som har ansvar for utformingen av busslommene kunne være til stede under en trafikksikkerhetskonferanse, for at det kan bli en diskusjon i et slikt fora.

Skotte nevnte at saken hadde vært innom tidligere i vår, at kommunen ønsker at Statens Vegvesen ser på situasjonen, og understreket at vegvesenet er klar over saken.

Ønsker besøk av vegvesen
Ordføreren kunne meddele at hun hadde bedt vegvesenet ta turen for å få en grundig gjennomgang av flere ting, blant annet gang- og sykkelvei, og ikke minst ulykkespunktet i Kjøremsgrende.

- Summa summarum så er det veldig bra at vi har en trafikksikkerhetsplan i Lesja som er tverrsektoriell, som vi kan følge opp om, og at vi som trafikksikker kommune har alt fra vegsikkerhet til og med gangveg i planen, det synes jeg er kjempebra, mente ordfører Mariann Skotte helt til slutt.

Kommunestyret sluttet seg til trafikksikkerhetsplanen.