Setter ut kattefeller i Dovre sentrum

Mattilsynet varsler om at kattefeller vil bli satt ut i Dovre sentrum, ved Jetta Kafeteria og i byggefeltet rundt Sauerweingeilin.

Mattilsynet vil legge ut kattefeller i Dovre sentrum for å fange villkatter.  Foto: Illustrasjonsfoto

New Articles

Kattefeller vil bli satt ut i uke 41, fra 8. oktober til 11. oktober, og i uke 42 fra 15. til 18. oktober. Mattilysynet viser til § 30 og § 32 i Dyrevelferdsloven, som gir de retten til å utføre dette tiltaket.

Tiltaket gjøres på bakgrunn av at det er sendt inn flere bekymringsmeldinger til Mattilsynet om at det er observert villkatter i området, som viser tegn på sykdom og skade.

Mattilsynet oppfordrer derfor alle katteeiere til å ID-merke kattene sine, for å gjøre det enklere å identifisere eierløse villkatter.

Det er kun katter som viser tegn til sykdom og skader som innebærer lidelser for dyret, og heller ikke er ID-merket, som vil bli avlivet.

Ansvarlige personer vil regelmessig sjekke kattefellene, og kontakter dermed Dombås Veterinærkontor om det er katt i fella.