Betydelig nedgang i funn av sauekadaver

Det er så langt i år, per 4. oktober, funnet færre kadaver av sau i Lesja og Dovre sammenlignet med i fjor.

Fære kadaver: Det har vært en stor nedgang i funn av sauekadaver hittil i år, sammenlignet med i fjor.  Foto: ARKIV

New Articles

I fjor ble det funnet 71 sauekadaver i Lesja og 33 i Dovre. På samme tid i år er antallet henholdsvis 37 og 32 kadaver. Det betyr en betydelig nedgang, spesielt i Lesja.

- Vi ser en veldig positiv utvikling i Lesja og Dovre, men også i hele fylket der funnene av kadaver nesten er halvert, sier Harald Klæbo, rovviltmedarbeider hos Fylkesmannen i Oppland.


Jerven tar mest

I Lesja og Dovre er det jerven som tar mest i år, og jerven har tatt en tredjedel av kadaver i Lesja. I Dovre er to av 32 kadaver tatt av henholdsvis jerv og kongeørn.

- Det er jerv som har gjort mest skade, men det er mange kadaver med ukjent dødsårsak. Det kan være jerv eller andre rovdyr som har tatt disse også, forteller Klæbo.


Kan være mange årsaker

Årsaken til en så stor nedgang kan være mange, mener Klæbo.

- Vi vet at det har vært et veldig godt år for smågnagere. Det kan være en årsak, men også varmen som har vært i sommer gjør at rovdyra kanskje holder seg til et område. Men dette blir bare spekulasjoner, forteller Klæbo.

Andre årsaker kan være at kadaver blir vanskeligere å finne fordi de nedbrytes fortere på grunn av varmen som har vært i sommer.

- Da blir det vanskeligere å finne dødsårsaken. Det kan også være individuelle forskjeller hos dyra, fordi noen dyr er mer aggressive enn andre, legger han til.


Tidenes laveste

Klæbo kan også fortelle at det ser ut til å bli tidenes laveste funn av kadaver.

- Men vi kan ikke trekke noen endelig konklusjon før i midten av november, da alle erstatningssøknadene har blitt sett på, avslutter han.

I Oppland i fjor, per 4. oktober, ble det funnet 817 kadaver. Antallet i år på samme tid er bare 463, men det er viktig å merke seg at alle disse tallene er faktiske funn av kadaver. Det kan også være dyr som aldri blir funnet, og dermed ikke registrert.