Nedlegging av Bredebygden på Otta:

– Veit de kva de driv med?

Pasientar på Distriktspsykiatrisk senter i Sel er bekymra for framtida utan tilbodet.

Sykehuset Innlandet vurderer å leggje ned tilbudet på Distriktspsykiatrisk senter på Bredebygden. 

New Articles

I går var det kjent at Sykehuset Innlandet (SI) vurderer å leggje ned tilbodet på Distriktspsykiatrisk senter (DPS) døgnenhet Otta. Det har vakt sterke reaksjonar frå dei som kjenner det tettast på, pasientane. Dei er opptekne av å kunne ha ein tilbod så nært heimen som råd, for å oppretthalde ein form for normal kvardag og ha sjanse til å møte sine næraste.