Kattefeller på Dovre:

4 av 5 avlivet

Mattilsynet har så langt fått tak i 5 katter på Dovre, hvorav 4 av dem er villkatter.

Utsetting av kattefeller fortsetter i uke 43.   Foto: Illustrasjonsfoto

New Articles

Kattefellene ble i utgangspunktet satt ut i uke 41 og 42, på bakgrunn av at Mattilsynet hadde mottatt flere henvendelser fra folk som har observert villkatter med tegn på sykdom og skade i Dovre sentrum.