Resultatet fra Nasjonale Prøver er ute

I høst gjennomførte omtrent 60 000 elever på 8. trinn nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. I tillegg gjennomførte nesten 60 000 elever på 9. trinn de samme prøvene i lesing og regning.

Resultatet fra nasjonale prøver er ute. Se resultatet fra Lesja og Dovre under. 

New Articles

Resultatet fra disse to trinnene ble publisert i dag, mens resultatet fra 5. trinn vil publiseres den 27. november.

- Det er i snitt ingen endringer nasjonalt i elevenes prestasjoner i lesing, regning og engelsk på 8. trinn. Det er lite endring for fylkene, og fritaksandelen er stabil, skriver Utdanningsforbundet i en pressemelding.

I engelsk ligger landsgjennomsnittet på 50 skalapoeng, mens det i Oppland ligger på 48. Dovre ligger over landsgjennomsnittet med 51 poeng, mens Lesja har 46 poeng. Sammenlignet med i fjor visser begge kommunene bedring, da Dovre har to poeng mer, og Lesja ett poeng mer enn i fjor.

I Dovre gjør guttene det bedre enn jentene i engelsk, med 55 poeng sammenlignet med jentenes 48. Mens i Lesja gjør jentene det bedre, med 47 poeng sammenlignet med guttenes 45.

I lesing ligger landsgjennomsnittet for 8. trinn også på 50, mens det på 9. trinn ligger på 53. Snittet i Oppland er 49 på 8. og 54 på 9. trinn. Også her ligger Dovre over gjennomsnittet med 51 poeng på 8. trinn, mens 9. trinn har 52.

8. trinn på Lesja viser et resultat på 49 poeng, mens 9. trinn topper Dovre med 56 poeng.

Guttene på 8. trinn i Dovre gjør det nok en gang bedre enn jentene, med 52 poeng, sammenlignet med 49 hos jentene. I Lesja gjør jentene det bedre, med 52 poeng mot guttenes 47. På 9. trinn er skillet mellom gutter og jenter uspesifisert.

Sammenlignet med fjorårets resultat gjør 9. trinn i Lesja det bedre enn de gjorde i 2017, hvor de hadde et snitt på 55 poeng. 9. trinn i Dovre gjorde det bedre i fjor, med 54 poeng. I Lesja er derimot snittet høyere hos 8. klasse i fjor enn det er i år, med 51 poeng. 8. trinn på Dovre hadde 50 poeng i fjor, og dermed bedret med ett poeng.

Også i regning er landsgjennomsnittet på 8. trinn 50, og 49 i Oppland, mens både Dovre og Lesja ligger over snittet med henholdsvis 51 og 54 poeng. Begge kommunene viser en økning fra i fjor, da Dovre hadde 48 og Lesja 52.

På 9. trinn er landsgjennomsnittet på 54, og det samme er det i Oppland. Her ligger Dovre under gjennomsnittet, med 51 poeng, mens Lesja ligger over med 56. Både Lesja og Dovre hadde 56 i fjor, så her er Lesja noe mer stabile.

Når det kommer til kjønnsfordeling er bare 8. trinn på Dovre spesifisert, hvor guttene gjør det bedre enn jentene med henholdsvis 52 og 50 poeng.

Fakta om nasjonale prøver på 8. og 9. trinn:

  • Nasjonale prøver gir skoler og kommuner kunnskap om hvordan elevene gjør det i lesing, regning og engelsk. Dette er grunnleggende ferdigheter som er viktig for læring på tvers av fag. Resultatene hjelper lærere, rektorer, kommuner og myndigheter i arbeidet med å gi alle elever god undervisning. Resultatene fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet.
  • Prøvene er obligatoriske.
  • Små skoler og små kommuner er sårbare for enkeltprestasjoner. Én elev som presterer svært godt eller svært dårlig, påvirker gjennomsnittet mye mer på en liten skole enn på en stor skole. Man må derfor være forsiktig når man sammenligner gjennomsnittsresultater basert på få elever.
  • Elevenes resultater er regnet om til poeng på en fast skala, der 50 er landssnittet på 8. trinn. Elevene plasseres også på et mestringsnivå, der 1 er lavest og 5 er høyest. Vi anbefaler å se gjennomsnittsresultat og fordeling av elever på mestringsnivå i sammenheng. På udir.no finner du beskrivelser av mestringsnivåene og poenggrensene for disse.
  • Elevene på 9. trinn gjennomfører samme prøve i regning og lesing som elevene på 8. trinn. Det nasjonale snittet er derfor som forventet høyere på 9. trinn enn på 8. trinn.

En fullstendig analyse av nasjonale prøver kan du finne her. Fullstendig liste over resultater ligger her.