Frarådes prøveboring i Grimsdalen

Det australske firmaet Koppar Resources (KR) ble opprettet med hensikt etter å lete etter mineraler og metaller i Hedmark, Oppland og Trøndelag.

Bormaskin påmontert beltemaskin (under boring i Troms). Det var denne som var tenkt brukt under boringen ved Grimsdalsgruva i midten av oktober.  Foto: Rune Wilberg

New Articles

Firmaet har i sommer utført geologiske undersøkelser i Grimsdalen og Nygruva, hvor de satser på å finne malm. Etter undersøkelsene som ble gjennomført i sommer, ga de elektromagnetiske målingene utslag.