Jubelår for Leirskoleforeningen

Dombås Fjellskole feirer 50 år i år, sammen med selve leirskoleforeningen. Men det er mer enn bare jubileum som gir de grunn til å feire.

Grunn til å feire: Leder i Norsk Leirskoleforening, Trond Setlo (t.v.), rektor ved Dombås Fjellskole, Ole Dagfinn Brenna, gratulerer hverandre med 50-års jubileum. 

New Articles

- Vi har mye å feire, sier leder for leirskoleforeningen, Trond Setlo. I tillegg til at leirskoleforeningen sammen med Dombås Fjellskole denne uken feirer dobbelt jubileum, har foreningen også fått Friluftslivets hederspris. Men det største av alt er kanskje at foreningen har fått gjennomslag for sin langsiktige målrettede jobbing med å få et lovfestet leirskoletilbud.

Skal behandles i vår
Vedtaket går ut på at retten til leirskole vil bli lovfestet.

- Det har ikke endelig vedtatt, men det skal behandles på Stortinget våren 2019, forteller Setlo.

Dersom dette blir vedtatt betyr det at alle kommuner blir pålagt å tilby leirskole til elever. Blant et årskull er det omtrent 63 000 elever. 50 000 av disse får i dag tilbud om leirskole, mens de resterende 13 000 rammes av kutt.

- 50 000 er jo et veldig bra tall, men vi er like opptatt av de 13 000, mener Setlo.

Dette vil ikke medføre noen endringer for kommuner som allerede tilbyr leirskole, men vil bidra til at tilbudet blir tilgjengelig for flere norske barn.

Mer forutsigbarhet
Som en del av grunnskolen har elevene rett til et leirskoleopphold, men dette handler automatisk på kuttlistene til kommunene. Med et slikt vedtak hindrer man dette.

- Det vi sliter med nå er usikkerhet, om vi får beholde våre tilbud. Med dette vedtaket håper vi på en annen forutsigbarhet for alle. Det vil gi en annen trygghet i bestillinger, så vi kan statse på en bedre måte og styrke kvaliteten i tilbudet, mener Setlo.

Setlo kan fortelle at signalene fra politikere har vært positive.

- Vi føler en tverrpolitisk enighet om at leirskole er verdifult og nødvendig, sier han.

En unik opplevelse
Setlo er opptatt av at alle skal få den unike opplevelsen som leirskoler kan tilby.

- Vi opplever mange som sliter i klasserommet som får en mestringsfølelse på leirskole, sier han.

Han mener tilbudet er viktig for folkehelse, og at friluftsliv er lerskolsens livsnerve.

- Leirskoleforeningen er en frivillig pedagogisk interesseforening som fronter et idealistisk syn, er opptatt av betydningen for barn og at det skal være viktig for barn. Vi fremmer også klasse- og læringsmiljø, er med på forebygge mobbing, og fremmer integrering, miljø og bærekraftig utvikling, forteller Setlo.

51 skoler
Per i dag er 51 leirskoler en del av leirskoleforeningen, inkludert Dombås fjellskole. Litt over halvparten av skolene befinner seg i innlandet og Oslo-området, mens den andre halvdelen er utbredt over vestlandet og nord-over. De har et stabilt antall elever, med omtrent 50 000 i året, men opplever jevn nedgang.

Noen eldre skoler er også med i foreningen, blant annet Varden som fylte 50 år i 2013, og landets eldste, nemlig Rondeheim på Høvringen, som fylte 60 år i fjor.

Leirskolen har altså vært en lang tradisjon i Norge i over 50 år, og setlo har regnet seg fram til at omtrent 2 millioner nordmenn har deltatt på leirskole, som han mener er en del av den norske folkesjela.

Veien videre
Setlo håper vedtaket kan bidra med å utvide tilbudet, jobbe mer med kvaliteten på tilbudet, og samarbeide best mulig med offtentlige myndigheter.

Leirskoleforeningen ønsker å fortsette å gi elevene en realistisk naturopplevelse i alt fra fjell til sjø, men med trygge rammer.