Rydding på Hjerkinn:

Målet i sikte

- Vi har lagt bak oss den 13.ryddesesongen, området er nå formelt vernet og vi ser nå målet selv om mye arbeid gjenstår, uttaler totalprosjektleder Pål Skovli Henriksen

Befalet har full kontroll  Foto: Forsvarsbygg

New Articles

- Årets sesong har vært spesiell. Det er givende å se at myndighetene er fornøyd med jobben som er gjort, noe som dannet grunnlaget for at det gamle skytefeltet nå er innlemmet i nasjonalparken, fortsetter han, og bekrefter at de nå er på rett veg. Kun to feltsesonger gjenstår av prosjektet.

Årets funn
Totalprosjektlederen kan videre fortelle at de siste årene har Forsvarsbygg konsentrert ryddingen med militær manngard til områder hvor de på grunnlag av grundige analyser vet det er flest gjenværende ammunisjonsobjekter.

Henriksen utdyper at det er funnet 144 blindgjengere større enn 20 mm, og ryddet over 18 tonn metallskrap, 12 kubikk treverk og 9 kubikk søppel. Totalt gjennom prosjektet er hele 4492 blindgjengere større enn 20 mm funnet og destruert.

Gravemaskin eter seg innover HFK-vegen.  Foto: Forsvarsbygg

Moskusens rike
I år startet Forsvarsbygg også å tilbakeføre Store Ringveg, nemlig vegen gjennom Grøndalen.

Til sammen 11 km med veg er fjernet og området naturrestaurert.

- En stor takk også til dyktige entreprenører og konsulenter for godt utført arbeid også i år, sier Henriksen.

Dette arbeidet fortsetter neste år, da er det vegen gjennom Svånådalen som står for tur.

Logistikk og puslespill
For 13. året på rad var oppunder 1000 menn og kvinner i full aktivitet på Hjerkinn i løpet av ryddesesongen. Gjennom årene har de fleste mannskapene vært vernepliktige soldater, men også befalsskoleelever har vært brukt.

Oppdraget for hver oppsetning på cirka 170 personer varer en uke, deretter kommer en ny kontingent med soldater til Dovre.

- Det er en kjempejobb som gjøres, og også i år fortjener Forsvaret og deres folk stor takk, understreker Henriksen.

Prosjektleder eksplosivrydding Ole Petter Gundersen (til venstre) og totalprosjektleder pål Skovli Henriksen.  Foto: Forsvarsbygg

Hvordan løses oppdraget?
Eksplosivryddekommandoen er delt inn i fire ryddegrupper, og ledes av en sertifisert og erfaren eksplosivrydder. Eksplosivryddere og følgebefal leder også gruppene ute. I tillegg er prosjektet oppsatt med blant annet lege, sanitetspersonell, tre ambulanser, vognførere, og befal som følger sine respektive grupper. I lufta svever et sivilt helikopter som brukes til rekognosering og transport.

– Ryddeoppdraget ses i mange sammenhenger som en del av soldatenes opplæring, og mange befalsskoleelever har gjennom årene fått nyttig ledertrening og erfaring, utdyper prosjektleder for eksplosivrydding, Ole Petter Gundersen.

– Alt personell skal brifes, ledes, forlegges og bespises. Alle skal dra i samme retning og mot samme mål, legger han til.

Omfattende logistikk
Et eget verksted og tilhørende drivstoffanlegg forenkler driften. I løpet av syv ryddeuker går det med cirka 11 000 l drivstoff og det kjøres tusenvis av kilometer.

Kjøretøyparken på 45 kjøretøy og tilbehør krever vedlikehold og reparasjoner. En egen mekaniker sørger for å holde kjøretøyparken velsmurt og i orden. Sykdom og skader, samt mindre plager, må håndteres av lege og sanitetssoldater som alltid er til stede.

Sikkerhet
- Vi planlegger med å rydde minst 35 kvadratkilometer neste år. Det blir trygt å ferdes på Hjerkinn, selv om man for ettertiden alltid må ta forhåndsregler når man beveger seg i et tidligere militært skytefelt. Årets feltsesong har vært et godt bidrag i så måte, avslutter totalprosjektleder Henriksen fornøyd.