Lengre veg for pass fra nyttår

Fra nyttår er det ikke passkiosk på lensmannskontoret på Dombås.
New Articles

Dette gjelder også for likelydende tilbud i Lom. Fra nå er det Otta som er stedet for nord-gudbrandsdøler som trenger pass.

– Når nye pass lanseres skal de utstedes i fysisk sikrede lokaler, og av medarbeidere med ID-faglig kompetanse. Dette for å sikre bedre kvalitet og økt sikkerhet for landets innbyggere. Nasjonale ID-kort og sikre pass krever mer avansert utstyr og strengere prosedyrer enn politiet tidligere har hatt. Gjennom etablering av sterke fagmiljøer med en samlet kompetanse sikres en forsvarlig utøvelse av pass, og senere også utstedelse av ID-kort, melder politidistriktet i en pressemelding.

Selv om tilbud på steder som Lom og Dombås nedlegges mener de at det likevel vil være over 90 prosent av innbyggerne i Innlandet som vil ha reisetid som er i tråd med det målet som Stortinget har satt. Det er en reisetid på 45 minutter eller mindre.