Nå har arbeidet med å flytte DPS i Sel startet

Arbeidet med å samlokalisere DPS Lillehammer sin virksomhet på Bredebygden og Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter er i gang. Arbeidsgruppen som jobber på mandat fra administrerende direktør i Sykehuset Innlandet har hatt sitt første møte

I oktober ble det kjent at tilbudet som er på DPS på Bredebygden skal flyttes til det lokalmedisinske senteret på Otta.  

New Articles

Sykehuset Innlandet ønsker å samlokalisere DPS Lillehammer sin virksomhet på Bredebygden med Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter på Otta og utvikles videre for befolkningen i Nord-Gudbrandsdal i samhandling med kommunene. Dette ble kjent i oktober i fjor.

Nå er de i gang med arbeidet. I en pressemelding sier Sykehuset Innlandet at arbeidsgruppens mandat er å utrede og anslå det samlede behovet for døgnplasser ved DPS Lillehammer fordelt på Lillehammer og Otta. Utredningen skal anslå antall og type døgnplasser på Otta, som er nødvendig for å dekke deler av behovet for DPS-døgnplasser for befolkningen i Nord-Gudbrandsdal.

– Arbeidsgruppen skal også beskrive en samhandlingsmodell mellom Sykehuset Innlandet og kommunene i Nord-Gudbrandsdal som vil gi et sømløst tilbud for pasientene. Sykehuset Innlandet skal understøtte det kommunale tilbudet innenfor psykisk helsevern og rus og samhandle med kommunene. Det første møtet i arbeidsgruppen var veldig bra. Jeg føler meg trygg på at vi sammen skal klare å få til et godt tilbud for pasientene og samtidig sikre gode og faglig spennende arbeidsplasser på Otta, sier arbeidsgruppens leder, divisjonsdirektør Benedicte Thorsen-Dahl i Sykehuset Innlandet, i en pressemelding.

I arbeidsgruppens første møte sier Sykehuset Innlandet at det blant annet ble vektlagt at en må sørge for gode prosesser med nødvendig involvering underveis og god medvirkning av brukere og ansatte.

Arbeidsgruppen består av Benedicte Thorsen-Dahl (leder), Berit Bakkemo, Marianne Hoff, Edel Holen, Jon Gunnar Rust, Unni Bratlien, Mari Sletten, Anne Bi Hoffsten, Sissel M. F. Bjørli, Lars Arne Hagen, Iren Ramsøy, Arild Kongsrud, Hilde Reitan, Bjørn Bakke, Therese Gjersøe Hole, Liv Olasveen, Hege Lorentzen, Gunn Gotland Bakke, Morten Lang-Ree og Ingerlise Ski.