Moskusstammen på Dovrefjell holder seg stabil

17 dyr har blitt felt i vinter. Likevel er moskusstammen nesten like stor som i fjor.

Det ble funnet 237 dyr på Dovrefjell under moskustellingen. Bestandsmålet er 200.   Foto: Arkiv/Anne Marie Aa

New Articles

Moskustellingen på Dovrefjell ble gjennomført denne uka. Den identifiserte 237 dyr. Miljødirektoratet sier at felling er fortsatt aktuelt for å redusere bestanden ned mot målet om 200 moskuser.

Statens naturoppsyn (SNO) har gjennomført tellingen i samarbeid med Oppdal Bygdealmenning, Lesja Fjellstyre og Dovre Fjellstyre. Det ble funnet 172 moskuser i Oppdal og 65 i Dovre og Lesja. Til sammen gir dette 237 dyr. I fjor ble det talt 244 moskuser. Dette viser at antallet er stabilt til tross for at det i vinter er felt 17 dyr for å redusere bestanden.

Fortsatt behov for felling

Forvaltningsplanen for moskus sier at vinterbestanden på Dovrefjell bør holdes på rundt 200 dyr.Fordi antallet er høyere, rådet Fylkesmennene i Trøndelag, Oppland og Møre og Romsdal i fjor Miljødirektoratet til å felle moskus for å redusere bestanden. SNO ble i januar i år bedt om å starte arbeidet ved å felle inntil 20 dyr nå i vinter. Så langt er altså 17 felt.

– Vi mener det fortsatt er behov for å felle dyr for å få bestanden ned. Uttak for å komme ned på bestandsmålet vil gjennomføres over en periode på tre til fire år, sier seniorrådgiver i Miljødirektoratets viltseksjon, Erik Lund i en pressemelding.

Kan bli 70 kalver

Mannskapet som deltok i årets telling identifiserte 209 voksne dyr og 28 kalver i kjerneområdet for moskus på Dovrefjell.

129 av dyrene er kjønnsmodne kyr. Basert på erfaring gir dette rundt 70 nye kalver fram mot sommeren.

– Vi venter likevel ingen vesentlig vekst i bestanden. Det er vanlig at mange kalver dør om høsten og vinteren, blant annet av lungebetennelse. Og hvert år dør det eldre dyr, moskus mister livet når de blir påkjørt av tog, eller de vandrer ut av kjerneområdet og blir felt for å unngå konflikt med andre interesser, sier seksjonsleder Kjartan Knutsen i Statens naturoppsyn.

Moskusbestanden følges nøye, og i juli er det planlagt en ny telling. Da er det antall nye kalver som skal registreres på Dovrefjell.