Strukturendringer i Lesja:

Her er forslagene som skal drøftes

Driftsnivået i Lesja må ned med seks millioner kroner. Livsløpsstyret og forvaltningsstyret er det første til å ta dette opp til behandling.

Politikerne i Lesja har en stor prioriteringsjobb foran seg.  

New Articles

Dette skjer neste uke.