Arbeidsledigheten i Innlandet:

22 arbeidsledige i Lesja og Dovre

På den siste målingen til NAV Innlandet har Lesja og Dovre en arbeidsledighet på henholdsvis 0,6 og 1,2 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsledigheten i Lesja og Dovre i utgangen av mai er på henholdsvis 0,6 og 1,2 prosent.  Foto: Illustrasjonsfoto/arkiv

New Articles

Ifølge en pressemelding fra NAV Innlandet er arbeidsledigheten høyere i år enn på samme tid i fjor i Innlandet. 1,8 prosent av arbeidsstyrken var arbeidsledige i utgangen av mai. I Dovre er det 16 arbeidsledige på den nye målingen. I Lesja er det seks arbeidsledige på den samme statistikken. Begge kommunene har økt med én arbeidsledig siden i fjor.

Kommunen med minst arbeidsledige i Oppland er Vang og nevnte Lesja med altså seks arbeidsledige. Disse to kommunene er også godt under de andre prosentmessig. Aldersgruppene med meste ledighet i Oppland er 20-24 år og 25-29 år, men også 30-39 år har over én prosent mer ledighet enn de andre aldersgruppene.

- Helt ledige i aldersgruppen under 30 år har i alle årets fem første måneder utgjort omtrent en tredjedel av de helt ledige i Innlandet. Dette er en litt høyere andel enn på samme tid i fjor. Dette er en situasjon vi vil følge med på, sier direktør Bjørn Lien i pressemeldingen.

Det er størst tilgang på ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg, men det er også mange ledige stillinger innen butikk- og salgsarbeid.

- Det er mer enn dobbelt så mange ledige stillinger innen butikk- og salgsarbeid som i samme måned i fjor. Innen denne yrkesgruppen kan det finnes stillinger som ikke nødvendigvis stiller så store krav til utdanning. Dette burde innebære gode muligheter for å skaffe arbeid også for ledige uten fagbrev eller høyere utdanning, sier Lien.

På landsbasis er arbeidsledigeten i utgangen av mai på 2,1 prosent.

Her er oversikten over arbeidsledigheten i Oppland (fordelt på kommuner):

Antall arbeidsledigeProsent av arbeidsstyrkenEndring fra i fjor i antallEndring fra i fjor i prosent
I alt

1624

1,7

193

13

Lillehammer

200

1,3

18

10

Gjøvik

281

1,8

37

15

Dovre

16

1,2

1

7

Lesja

6

0,6

1

20

Skjåk

12

1,1

1

9

Lom

13

1,1

2

18

Vågå

26

1,4

-4

-13

Nord-Fron

63

2,1

5

9

Sel

78

2,7

11

16

Sør-Fron

24

1,5

4

20

Ringebu

56

2,4

18

47

Øyer

29

1,1

-16

-36

Gausdal

36

1,1

9

33

Østre Toten

118

1,5

4

4

Vestre Toten

124

1,8

51

70

Jevnaker

68

1,9

6

10

Lunner

93

1,9

13

16

Gran

134

1,9

-5

-4

Søndre Land

45

1,6

-7

-13

Nordre Land

60

1,8

0

0

Sør-Aurdal

28

1,9

14

100

Etnedal

9

1,3

2

29

Nord-Aurdal

58

1,7

18

45

Vestre Slidre

14

1,2

5

56

Øystre Slidre

27

1,5

9

50

Vang

6

0,7

-4

-40