Populært aktivitetstilbud på Fredheim

Sigrun Kroken arbeider i hjemmesykepleien, og kom på den brilliante ideen om å starte bowling på fredheim, dette har blitt en stor suksess blant beboerne.

Blir det treff tro: Oddveig Hjellødegård (85) har dreisen på kula.  

New Articles

Skrevet av Mali Tungen