Ber om styrking for å sikre mer gods på bane

Regjeringens mål om å flytte godstransport fra vei til bane vil ikke nås om dette ikke prioriteres høyere i NTP, advarer jernbaneforumene i Norge.

3. juni møttes alle landets jernbaneforum og Jernbanedirektoratet.  Foto: Jernbanedirektoratet

New Articles

– Endelig har vi lykkes med å få støtte i vårt arbeid for å bedre rammevilkårene og fokus på godstransport fra alle jernbaneforumer i Norge. Selv om norsk jernbane i hovedsak dreier seg om persontransport og intercity trafikk, er det en stadig større forståelse for de utfordringer økt vegtrafikk betyr for klima - og miljøspørsmålene. I tillegg forringes mange lokalsamfunn som ikke har infrastruktur til å møte denne økte vegtrafikk der det kan finnes alternativ. Vi setter pris på denne oppmerksomhet og forståelse som vil ha betydning for vårt videre arbeid for å gjenoppta godstransporten til og fra Møre og Romsdal, sier Arne S. Lillehagen som er kontaktperson for Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen.

I går hadde landets jernbaneforum møte i Oslo. Nå ber de i fellesskap om at det må bli gjort investeringer i jernbanen som gjør at mengden gods på bane øker, og at trailertrafikken på vegnettet reduseres. De emner at det ikke er nok med en støtteordning på 60 millioner kroner til transportørene de to neste årene.

– Det er et positivt bidrag, men det er etter vår oppfatning nødvendig å få en helhetlig tenking om de lange transportlinjer mellom Nord-Norge, Sør-Norge, Vestlandet og Europa som sikrer en konkurransedyktig transport på sjø og bane for næringslivet. Det må være miljøriktige løsninger og kunne avlaste den sterkt pressede terminalen på Alnabru i Oslo. Vi ber om at det i Nasjonal Transportplan presenteres en helhetlig plan som gjør det mulig å etablere internasjonale godskorridorer fra de ulike landsdelene i Norge, sier samlingen av jernbaneforum.

Av tiltakene de ber om er elektrifisering av Raumabanen og lange nok kryssingsspor på Dovrebanen.

Foraene er Jernbaneforum Kongsvingerbanen, Jernbaneforum Sør, Jernbaneforum Dovrebanen Sør, Jernbaneforum Røros- og Solørbanen, Jernbaneforum Nord, Jernbaneforum Midt-Norge, Forum Nye Bergensbanen, Jernbaneforum Øst, Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen, Jernbaneforum Hovedbanen/Gardermobanen og Stor-Oslo Nord /Jernbaneforum Gjøvikbanen.