Stor variasjon i rypebestanden

RypeRapporten fra fjellstyrene viser i år stor variasjon i rypebestanden på statsallmenningene i Sør- og Midt- Norge.

Det er stor variasjon i rypebestanden blant de ulike statsallmenningene i Sør- og Midt-Norge.  Foto: Per Jordhøy

New Articles

Generelt sett er det registrert få kyllinger i høst, men i mange områder er det bra med fugl som har overlevd fra tidigere år.

- Årsakene er nok sammensatte, men flere peker på få smågnagere og dårlige værforhold under klekking som en av årsakene, opplyser Torgeir Lande i Norges Fjellstyresamband.

Oppsummert er det store variasjoner i Trøndelag, alt fra topp til bunn, i Hedmark og Oppland noe magrere en 2018 og på Hardangervidda bra med fugl i Øvre Numedal, færre i Eidfjord.

Dovre
Resultatene fra Dovre fjellstyre er kommet og bekrefter inntrykket av et produksjonsår under middels. Fjoråret kompenserer derimot noe med en relativt god stamfuglbestand.

Fjellstyre vil diskutere reguleringer av jakta på førstkommende møte, men det innstilles på en dagskvote på en rype fra 15.09.-14.10, at det ikke skilles mellom fjell- og lirype samt at det selges ikke jaktkort på rype utover begrenset periode 15.09.-14.10.

Lesja

Lesja fjellstyre har ikke uttalt seg i følgende rapport, men gir følgende kommentar til Vigga:

- Det er bra tetthet, og en bra andel stamfugl. Dessverre så er produksjonen dårlig i år. Årsak trolig kalde og snø i månedsskifte juni/juli. Fjellstyret vil gjøre en vurdering av kvote i nærmeste fremtid, sier Tommy Sønsterud i Lesja fjellstyre.

Høsten 2018 åpnet fjellstyrer for første gang på 7 år for fritt kortsalg etter 10. oktober på bakgrunn av de gode takseringsresultatene i 2017 og 2018. I Lesja ble jakta begrenset for mange på grunn av vær og føre, men totalt sett ga jegerne tilbakemelding om at det var bra med rype.

Alle periodekortene er solgt, men det kan bli aktuelt å åpne for fritt kortsalg fra 10. oktober, dersom takseringsresultatet er bra, opplyser Lesja fjellstyre videre.