Resultat

Kl 21.00 var dei fyrste valresultata venta. Kva for tid vi får resultat frå Lesja og Dovre vil du sjå i framstillingane under så fort dei er klare.
New Articles

Lesja:

Dovre


Innlandet