Ønsker å bedre sykdomsutfordringene, kjønns- og aldersstruktur:

Vil felle 25 moskus på Dovrefjell

Fylkesmannen tilrår at Miljødirektoratet vedtar uttak av inntil 25 moskus på Dovrefjell.

Moskusen på Dovrefjell holder seg stort sett i Oppdal og Dovre der kjerneområdet for stammen er.   Foto: Bjørn Rangbru

New Articles

Bestandsmålet for moskusen på Dovrefjell er på 200 dyr, og sist vinter var det minst 237 moskus. Siden da er det født rundt 70 kalver. SNO vil ha kalvetelling i høst for å få fullstendig oversikt.

Fylkesmennene i Innlandet, Møre og Romsdal og Trøndelag tilrår at Miljødirektoratet vedtar uttak av inntil 25 moskus på Dovrefjell i perioden 10. september til 28. februar 2020.

Reduserer konflikt

– Det er et mål at uttaket reduserer konflikten mellom mennesker og moskus, uttaket anbefales rettet mot moskus som oppholder seg i og utenfor kjerneområdet, hvor det erfaringsmessig er kort avstand for moskus å vandre til områder hvor det oppstår konflikter mellom mennesker og moskus, heter det i tilrådningsbrevet Fylkesmannen i Trøndelag har sendt Miljødirektoratet på vegne av de tre fylkesmannsembetene, skriver avisa OPP.

I følge forvaltningsplanen for moskus på Dovrefjell, som ble revidert i 2017, skal moskusen ivaretas innenfor et kjerneområde på 340 kvadratkilometer. Kjerneområdet for moskus ligger i kommunene Oppdal, Dovre og Lesja. Det er et delmål i planen at vinterbestanden ikke bør overstige 200 dyr.

Sykdom

Uttaket skal bedre kjønns- og aldersstrukturen, samt sykdomsutfordringene i bestanden. For syv år siden tok en lungesykdom livet av en tredjedel av stammen. Veterinærintstituttet antar at smitteoverføring fra sau til moskus øker med størrelsen på moskusstammen, og har derfor anbefalt en vinterbestand på maksimalt 200 dyr.

Også i sommer har det vært sykdomsutbrudd, går det frem av brevet.

– Det er registrert både lungebetennelse og munnskurv på unge individer sommeren 2019. Det er et mål at reduksjon i bestanden reduserer sykdomsutfordringene, heter det i brevet som er undertegnet seksjonsleder hos Fylkesmannens klima- og miljøavdeling, Gry Tveten Aune og seniorrådgiver Bjørn Rangbru, skriver OPP.

Fellingen pågår i perioden 10. september i år til 29. februar neste år.

–  Uttaket anbefales rettet mot moskus som oppholder seg i og utenfor kjerneområdet, hvor det erfaringsmessig er kort avstand for moskus å vandre til områder hvor det oppstår konflikter mellom mennesker og moskus, skriver Tveten Aune og Rangbru.