Åpne kirker over hele landet

Det er første gang kirken har en slik nasjonal satsing på åpne kirker allehelgen.

Det blir åpne kirker over hele landet allehelgen.   Foto: Anne Marie Aa

New Articles

Førstkommende helg oppsøker mange kirkegårdene for å sette ned lys på gravene til sine kjære. I gudstjenestene leses det også navn på dem som har gått bort siste år.

Det blir holdt minnegudstjenester i kirkene på Dombås, Dovre, Lesja, Lesjaverk og på Lesjaskog søndag.

Den norske kirke ønsker at folk skal få en mulighet til å komme inn i kirkerommet, også utenfor gudstjenestetiden. De holder derfor svært mange kirker og gravkapell åpne i helga opplyser Den norske kirke i en pressemelding.

Flere kirker vil også ha musikk eller andre arrangement. Her er det store variasjoner. Det kirken ønsker, er at folk som kommer til gravlunden, skal kunne gå inn i kirkene, alene eller sammen med noen. I kirka er det rom for savn, sorg, håp og minner, uansett hvilket livssyn en har.

Den norske kirke har 3,7 millioner medlemmer, og en ny medlemsundersøkelse viser at over halvparten av medlemmene er på gravlunden eller kirkegården i løpet av året. Mange av kirkens medlemmer og andre tenner lys og oppsøker kirken i forbindelse med allehelgensdag på søndag.

Mange oppsøker kirkegårdene for å sette ned lys på gravene til sine kjære.  Foto: Anne Marie Aa