Gudbrandsdalstinget krever at Nortura Otta blir videreført

Gudbrandsdalstinget mener det er helt uakseptabelt å legge ned Norturas anlegg på Otta.

Gudbrandsdalstinget krever at Nortura-anlegget på Otta utvikles, ikke nedlegges.  Foto: Simen Rudiløkken

New Articles

I en uttalelse signert av alle ordførerne i Gudbrandsdalen peker de på over 120 arbeidsplasser på Otta som blir borte dersom det lokale Nortura-anlegget blir lagt ned.

- Det vil være svært dramatisk for hele Gudbrandsdalen og den enkelte familie som blir rammet. En nedleggelse av Nortura Otta vil være en kraftig, unødvendig og provoserende sentralisering innenfor en sektor som nettopp nyter godt av distriktenes verdier, sier de.

Gudbrandsdalstinget har forståelse for at ledelsen i Nortura ønsker å styrke selskapets resultat.

- Svaret kan likevel ikke være flere ansatte nær Oslo, større enheter og færre arbeidsplasser der verdiene reelt skapes, mener de.

- Nortura Otta har gjennom flere tiår bidratt til og høstet av samspillet med lokale produsenter, reiselivet, kommuner og forbrukere. Norturas solide posisjon i vår region er et resultat av dette gode samspillet, fortsetter de i uttalen.

De peker også gode alternativer for videreføring av anlegget på Otta som både styrker Norturas konkurransekraft og ivaretar regionens interesser som har blitt lagt fram.

- Gudbrandsdalstinget krever at Nortura vurderer disse videreføringsalternativene grundig og objektiv. Norturas eiere i hele Innlandet har sagt tydelig fra. De vil beholde slakteriet på Otta. Gudbrandsdalstinget krever at Nortura lytter til sine eiere. Vi krever at anlegget på Otta utvikles, ikke avvikles, avslutter Gudbrandsdalstinget